متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

حضرت عباس
کلمات کلیدی :ای کربلانون، نوحه، علی انسانی، حضرت عباس
نظرات ()

سبک: ای کربلانون ...

من شرزه شیر بیشه ی شیر خدایم 

از بهترین ابیات دیوان وفایم 

بر کودکان آب آورم سردار و میر لشگرم 

انّی ابوالفضل
       

هر چند کام خشک سقا تر نگردد 

بی آب سوی خیمه هرگز بر نگردد 

هم ساقی ام بر کودکان           هم بر خیامت پاسبان 

انّی ابوالفضل
       

یک دم قدم گر بر سرم گذاری 

جان برون رفته به تن بیاری 

بگذار پا بر چشم من    از خون شده تر چشم من 

انّی ابوالفضل
 

بودم فدایی تو از طفلی، برادر 

قنداقه ام گرد سرت گردانده مادر 

هم ساقی لب تشنگان         هم خیمه ها را پاسبان 

انّی ابوالفضل

علی انسانینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٤:۳۸ ‎ق.ظ
حضرت عباس
کلمات کلیدی :نوحه، حضرت عباس، ای علمدار من
نظرات ()

سبک: ای علمدار من       

ای علمدار من        ای سپهدار من         بیا بریم به خیمه با من

ساقی تشنه ها           حیدر کربلا          بیا بریم به خیمه با من

ای تشنه­ی شهادت             ای تکیه­ی امامت

دستات به روی خاک و         دشمن به فکر غارت

حال خیمه ها پریشونه    رو لبها دعای بارونه    برادرت سرگردونه

بیا بریم به خیمه با من

 

ای پناه حرم      تکیه گاه حرم         بیا بریم به خیمه با من

ماه ام البنین      گریه هامو ببین        بیا بریم به خیمه با من

فرمانده­ی سپاهم              من بی تو بی پناهم

تو غرق خاک و خون و      من غرق اشک و آهم

دلگرمی آخرم بودی      امید اهل حرم بودی    امید خواهرم بودی

بیا بریم به خیمه با من

 

تا نیاد از حرم    پیش تو خواهرم         بیا بریم به خیمه با من

اومده علقمه        مادرم فاطمه          بیا بریم به خیمه با من

با این قد خمیده          جون بر لبم رسیده

کی فرقتو شکسته        کی دست تو بریده

رفتی و دلا شد آواره   حال و روز خیمه ها زاره   حال حسین دیدن داره

بیا بریم به خیمه با مننویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٤:۳٤ ‎ق.ظ
وداع
کلمات کلیدی :وداع، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

تویی تنهای تنها، وا غریبا            تو و انبوه غم ها، وا غریبا

نمانده لشگری دیگر برایت    غریبم، وا غریبم، وا غریبا

امان از درد غریبی    امان از شیب الخضیبی     امان از خدّ التریبی

شده داغ فراق تو نصیب من    حبیب من، حبیب من، حبیب من

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

نشسته درد غربت در نگاهت         زده آتش به جانم سوز آهت

به استقبال تو آغوش خود را      گشوده خاک گرم قتلگاهت

فدای زخم روی تو     دویدم اخا سوی تو    که بوسم من گلوی تو

نصیبم شد دلی پر خون دلی صد چاک    که می بینم سرت بر نی، تنت بر خاک

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٧:٠٦ ‎ب.ظ
حضرت عباس
کلمات کلیدی :حضرت عباس، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

دلم دریای غم، دریای غم شد     قدم از غصه خم، از غصه خم شد

به خاک افتاده مشک ساقی من       علمدار سپاهم بی علم شد

چه شد روی سپید او   چه شد قدّ رشید او      چه شد مشک امید او

زده آتش به جان من نوای او      زنم بوسه به دستان جدای او

وای، اباالفضل، اباالفضل، اباالفضل

 

به میدان زد سپاهی را به هم ریخت  به جان لشگری طرح عدم ریخت

به سوی خیمه می آمد که ناگاه       «اخا ادرک اخا» گفت و دلم ریخت

به خاک افتاده ماه من          پناه خیمه گاه من          علمدار سپاه من

کنار او به لب جاری شد آه من        ولی باشد سوی خیمه نگاه من

وای، اباالفضل، اباالفضل، اباالفضلنویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٧:٠۱ ‎ب.ظ
حضرت علی اکبر
کلمات کلیدی :حضرت علی اکبر، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

برای تو تنی دیگر نمانده        برای من علی اکبر نمانده

چرا ای وای من روی تو دیگر    شبیه روی پیغمبر نمانده

امان از لاله ی رویت   امان از خون گیسویت         امان از زخم پهلویت

رسید از غم به لب جانم، به لب جانم      پریشانم، پریشانم، پریشانم

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

فدای لاله های پرپر تو      فدای ناله های آخر تو

چه شد ای سوره ی طاهای بابا        که گشته آیه آیه پیکر تو

تن تو از خون دریا شد          غم تو سهم بابا شد     دل من ارباً اربا شد

زدی آتش ز داغ خود به جان من           جوان من، جوان من، جوان من

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ
حضرت علی اصغر
کلمات کلیدی :علی اصغر، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

زده آتش به جان مادر تو      لب خشکیده و چشم تر تو

توانی در تنت دیگر نمانده    به روی شانه افتاده سر تو

چرا مادر نمیخوابی     ندارم جز اشکم آبی   چه بی تابی چه بی تابی

لالا لالا گل مادر، گل مادر          لالا لالا علی اصغر، علی اصغر

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

فدای ناله های سوز و سازت      فدای اشک و آه جانگدازت

به سوی مشک خالی خیره مانده   نگاه خسته چشم نیمه بازت

الا ای یاس پژمرده          عطش رنگ از رخت برده     لبان تو ترک خورده

لالا لالا گل مادر، گل مادر          لالا لالا علی اصغر، علی اصغر

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٥٥ ‎ق.ظ
حضرت قاسم
کلمات کلیدی :حضرت قاسم، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

تنت در خون شناور شد گل من        نفس های تو پرپر شد گل من

ز خون تو تمام خاک این دشت    معطر شد، معطر شد گل من

شهید کربلای من          گل در خون رهای من          یتیم مجتبای من

مزن آتش به جان من، به جان من        مکش پا بر زمین ای نوجوان من

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

به خاک افتادی و در خون تپیدی      چه شد اینگونه ای گل قد کشیدی

من و اشک دل و قدّی خمیده      تو و زخم تن و قدّ رشیدی

تن تو در تاب و تبها          رسیده جانت بر لبها    امان از نعل مرکب ها

من و اشک و دلی پر خون، دلی پر خون    تو و آه و تنی گلگون، تنی گلگون

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٥۳ ‎ق.ظ
حضرت عبدالله
کلمات کلیدی :عبدالله بن حسن، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

کنار خیمه ی حسرت نصیبی         دلم مانده اسیر بی شکیبی

خدایا طاقت ماندن ندارم     عمو افتاده بر خاک غریبی

شده در بین این صحرا          میان خیل دشمنها     عمو تنها تر از تنها

به عشق او رجزخوانم، رجزخوانم      فدای او سر و دست و دل و جانم

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

عمو جان آمدم یار تو باشم    تو یوسف، من خریدار تو باشم

رسیدم تا که جای تیر و نیزه      دم آخر پرستار تو باشم

دهم دستم را چون سقّا    گرفتم الگو از زهرا        دهم جانم جای بابا

تو از حال دل زارم خبر داری        رسیدم تا بدانی که سپر داری

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٥۱ ‎ق.ظ
حضرت حر
کلمات کلیدی :حر، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

نگاهم از سرشک غمه تر شد   دلم از آتش غم شعله ور شد

نگاه مهربانت را که دیدم       دل شرمنده ام شرمنده تر شد

غم مهرت سرشت من    تویی تو سرنوشت من   بهشت من بهشت من

پر از اشکم پر از آهم پریشانم      پشیمانم پشیمانم پشیمانم

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

ببین شرمندگی را درنگاهم     سری افکنده دارم از گناهم

دل اطفال تو لرزیده ای وای     به هنگام تماشای سپاهم

بیا رحمی به حالم کن    شدم تیره زلالم کن     حلالم کن حلالم کن

دم آخر بود چشم ترم سویت     سرم ای کاش بود مولا به زانویت

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٤٤ ‎ق.ظ
حضرت رقیه
کلمات کلیدی :نوحه، حضرت رقیه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

دو چشمم در دل شب عمه زینب       شد از باران لبالب عمه زینب

لب بابا لب من شوق بوسه        رسیده جان بر این لب عمه زینب

شب غمها به سر آمد          سحر آمد سحر آمد          که بابا از سفر آمد

رسیده از فراز نی به ویرانه        نهاده سر به زانویم غریبانه

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

کشیدم دم به دم از عمق جان آه        دل ما و نگاه شامیان آه

یتیمی درد بی درمان یتیمی      از این شهر پر از زخم زبان آه

من و اندوهی بی کران          امان از سنگ شامیان          امان از چوب خیزران

رسیده از فراز نی به ویرانه      نهاده سر به زانویم غریبانه

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٤۳ ‎ق.ظ
ورودیه
کلمات کلیدی :ورودیه، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

پر از شور و نوایی نینوایی     پر از کرب و بلایی کربلایی

چکیده بر تو روزی اشک حیدر      ولی تو تشنه ی خون خدایی

زمینی پر شرر داری           نسیمی شعله ور داری          چه غوغایی به سر داری

پر از خنجر پر از نیزه پر از تیری       چه دلگیری، چه دلگیری، چه دلگیری

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای


مبادا خواهری گریان بماند    مبادا مادری نالان بماند

فراتی داری از آب گوارا    مبادا کودکی عطشان بماند

زمینی تیره و تاری          دلی نامهربان داری          پر از سنگی پر از خاری

پر از خنجر پر از نیزه پر از تیری    چه دلگیری، چه دلگیری، چه دلگیری

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٤٢ ‎ق.ظ
بازگشت کاروان از کربلا به مدینه
کلمات کلیدی :بازگشت کاروان از کربلا به مدینه، نوحه، قاسم نعمتی
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

مدینه کاروان از ره رسیده          غریب و بیکس و مهنت کشیده

تماشا کن که زینب بی حسین است      رسیده از سفر قامت خمیده

دم پیری بی یاور شد        عزادار برادر شد   دو چشمانش از غم تر شد

زدم ناله ، خودم دیدم ، غم دلبر    زدم بوسه ، به قدی خم ، بر آن حنجر

وای حسین وای

 

برای جد خود روضه بخوانم           نما گریه بر آن قد کمانم

کنار قتلگه کردم صدایت         شدم من روضه خوان آنجا برایت

دمی که سینه سنگین شد    محاسن از خون رنگین شد   جسارت بر همه دین شد

نمی گویم ، چه شد از آن ، همه غوغا   همین پیراهن از او مانده یا جدا

وای حسین وای

 

انیس سینه ام آهی حزین است         به یاد علقمه قلبم غمین است

دگر سوغاتیم یک مشک پاره          برای مادرم ام البنین است

کجا بودی ام البنین         که با عمود آهنین        شده سقا نقش زمین

ز بعد او ، عدو رویش ، به ما وا شد   شبیه خارجی ها با ، حرم تا شد

وای حسین وای

قاسم نعمتینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:۳۱ ‎ق.ظ
امام رضا علیه السلام
کلمات کلیدی :قاسم نعمتی، نوحه، امام رضا
نظرات ()

سبک: بسوز ای دل بگو با آه و ناله

رسد از گوشه ی حجره صدایی        صدای ناله های آشنایی

زند ناله کسی با کام خونین         عصای پیری بابا کجایی

گرفته آتش پیکرم        بسوزد از پا تا سرم         نفس مانده در حنجرم

رخم خاکی ، دلم پر غم ، ز جان سیرم      بیا بابا که بوسه از رخت گیرم

وای رضاجان

 

به خاک سرد حجره سر گذارم   به خود میپیچم و جان می سپارم

زدم تا دست و پا با کام عطشان       صدای مادرم آمد کنارم

تماشایی شده حالم      شده خاکی پرو بالم         فقط در فکر گودالم

دلیلی دارد ، این اشکای ، بی حدم       لگد زد بر ، ضریح سینه ی جدم

وای رضاجان

 

نخورده نیش نیزه بر تن من        نه جای پا بر این پیراهن من

برای لحظه ای هم گیسوانم       نشد اسباب دست دشمن من

اگرچه خاکی شد رویم   خضاب از خون گشته رویم    نخورده نیزه پهلویم

پسر آمد ، به بالینم ، به چشم تر     سلامم بر ، حسین و بر ، علی اکبر

وای رضاجان

قاسم نعمتینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٢٦ ‎ق.ظ
امام صادق علیه السلام
کلمات کلیدی :محمد زنجانی، امام صادق، نوحه
نظرات ()

سبک: بسوز ای دل بگو با آه و ناله

دوباره روضه ی کوچه به پا شد      چه گویم من در آن کوچه چه ها شد

در آتش ، بیت مولایم بسوزد     تداعی ، روضه های کربلا شد

به یاد غربت حیدر       ندارد عمامه بر سر         به دل دارد ذکر مادر

نگاهم کن که باشم نوکری لایق     فدای غربتت یا جعفر صادق

آه ، غریبم غریبم غریبم

 

کِشندش پا برهنه پشت مرکب      بمیرم جان سپارد دیگر امشب

همین که بر زمین می افتد آقا       بخواند ای امان از قلب زینب

بمیرم با غربت جان داد       میان آتش با فریاد          به یاد مادرش افتاد

بزن شلاق کین را بر تنم اما       مگو تو ناسزا بر مادرم زهرا

آه غریبم غریبم غریبم

محمد زنجانینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:٢۳ ‎ق.ظ
حضرت مسلم
کلمات کلیدی :حضرت مسلم، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

دلم را مثل پیمان ها شکستند        دو دستم را به عهدی تازه بستند

همانهایی که نامه می نوشتند            در استقبال تو خنجر به دستند

اگر ماندم تنها تنها           ندارم باکی از غمها    من و عشق تو یا مولا

شد از آهم پر از شور و نوا کوفه                میا کوفه میا کوفه میا کوفه

وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

 

دلم مانده است و داغ جان گدازی         که شد با حرمت نام تو بازی

تنم زخمی، لبم تشنه، دلم خون           امان از این همه مهمان نوازی

امان از نیرنگ کوفه          ز دلِ صد رنگ کوفه      چه گویم از سنگ کوفه

شد از آهم پر از شور و نوا کوفه               میا کوفه میا کوفه میا کوفه

وای، حسین وای، حسین وای، حسین واینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٩:۱٧ ‎ق.ظ
امام مجتبی علیه السلام
کلمات کلیدی :قاسم نعمتی، امام مجتبی، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

کریم سفره دار این دیارم          ولی یک یاور و همدم ندارم

شده تصویری از غمهای کوچه      تمام زندگیِ گریه دارم

منم سردار بی لشگر         خودم دیدم با چشم تر      زمین افتادن مادر

دلم محزون ، لبم پر خون ، جگر پاره    ندارم من ، به جز رفتن ، ره چاره

وای، حسن جان، حسن جان، حسن جان

 

نگاهم سوی چشمان حسین است     سرم بر روی دامان حسین است

پریشانم برای لحظه ای که      همه عالم پریشان حسین است

امان از ماتم عظمی      امان از خاک کربلا        امان از عصر عاشورا

دهم جان و کس و کارم ، به دور من   نشد یک دم تنم بازیچه ی دشمن

وای، حسن جان، حسن جان، حسن جان

 

ببین افتاده لرزه در صدایم       بیاور خواهرم تشتی برایم

شده خونین لب و دندانم اما         فقط فکر تو در شام بلایم

تو را می بینم بی تابی       اسیری در اضطرابی       میان بزم شرابی

به یک ضربه ، لب یار ، تو می بندند   به اشک تو  به غمهای تو میخندند

وای، حسن جان، حسن جان، حسن جان

قاسم نعمتینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ۸:۳٤ ‎ق.ظ
حضرت ام البنین
کلمات کلیدی :امیر عباسی، حضرت ام البنین، نوحه، بسـوز ای دل بگـو با آه و نـاله
نظرات ()

سبک: بسوز ای دل بگو با آه و ناله

محب آل ختم المرسلینم       فدایی امیرالمومنینم

منم ام الابالفضل دلاور         کنیز فاطمه ام البنبنم

بگویم با چشمان تر       همه هستم نذر دلبر      فدای زهرا و حیدر

اگر چه در حریم الله عزیز هستم     به کلثوم و به زینب هم کنیز هستم

آه، واویلا واویلا واویلا

 

مدینه محشری کبری به پا شد       خبر از کاروان کربلا شد

بشیر  آمد به من گفتا پریشان      که عباست لبِ تشنه فدا شد

فدای سوز احساست     شده پرپر گل یاست     جداشد دست عباست

چو دستانش ز کینه بر زمین افتاد      سر و کارش به گُرز آهنین افتاد

آه، واویلا واویلا واویلا

 

بگفتم والِهِ روی حسینم       اسیر و بنده ی کوی حسینم

من و عباسم و هرچه در عالم     همه قربان یک موی حسینم

گُلم گشته فدا آخر     فدای مقتدا آخر     شدم حاجت روا آخر

خدا را شکر که عباسم فدایی شد      فدای آن شهید کربلایی شد

 وای، حسین وای، حسین وای، حسین وای

امیر عباسینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ۸:٢۸ ‎ق.ظ
حضرت ام البنین
کلمات کلیدی :محمد زنجانی، حضرت ام البنین، نوحه
نظرات ()

سبک: بسوز ای دل بگو با آه و ناله

دگر حال دل زارم غمین شد         شنیدم ماه من نقش زمین شد

مرا ام البنین دیگر نخوانید         چرا که نامم امّ بی بنین شد

کنیزم دربیت مولا     شدم شرمنده از زهرا     نبودم در کرب و بلا

عمود آهن و فرق نگار من        بود دست جدایش افتخار من

آه ، اباالفضل اباالفضل اباالفضل

 

بخواند روضه ات را ام کلثوم       فداگشتی به راه شاه مظلوم

شنیدم طفل شش ماهه فدا شد     سرش بر نیزه شد آن طفل معصوم

رباب است و اشک وزاری      شده کارش بیقراری    ندارد جز گریه یاری

صدای العطش پیچیده در گوشم          نمیگردد رخ ماهت فراموشم

آه ، اباالفضل اباالفضل اباالفضل

 

الا مادر بقربون جمالت        رخ چون بدر و ابروی هلالت

شنیدم کام عطشان جان سپردی           گل ام البنین شیرم حلالت

تویی سقای تشنه لب      شده ذکرم هر روز و شب         فدای غمهای زینب

شنیدم هر دو دستت را زکف دادی     که با صورت ز روی مرکب افتادی

آه ، اباالفضل اباالفضل اباالفضل

محمد زنجانینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٧:٤۸ ‎ق.ظ
حضرت زهرا علیها سلام
کلمات کلیدی :میلاد عرفان پور، حضرت زهرا، نوحه
نظرات ()

سبک : بسوز ای دل بگو با آه و ناله

بگو تا آسمان ها خون ببارند      که دلهای شکسته بی شمارند 
بگو تا مردم عالم بگریند           دوباره فاطمیون بی قرارند
شده عالم بیت الاحزان         شده چشم زینب گریان        غم زهرا شد جاویدان
علی بود و گل پیغمبر خاتم           پس از زهرا علی ماند و غم عالم
آه واویلا واویلا

دوباره سهم ما خون جگر شد     جهان از داغ پهلو با خبر شد
بمیرم تا نبینم اشک حیدر        دوباره صحبت دیوار و در شد
به دل هامان سیل غم هاست         به لب هامان نام زهراست         که با یادش عالم غوغاست
خدایا عصمت کبری زمین افتاد           تمام هستی مولا زمین افتاد
آه واویلا واویلا

شده هنگام تکرار محرم        مدینه مانده و یک آسمان غم
همه هستی غبار چادر اوست      غم زهرا نگنجد در دو عالم
همه سر ها سودایی شد         همه دل ها دریایی شد         همه دنیا زهرایی شد
تو دریایی کراماتی اغیثینی             اغیثینی یا مول اتی اغیثینی
آه واویلا واویلا

میلاد عرفان پورنویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٧:٤۳ ‎ق.ظ
حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم علیهما السلام
کلمات کلیدی :امیر عباسی، حضرت حمزه، حضرت عبدالعظیم
نظرات ()

سبک: بسوز ای دل بگو با آه و ناله

دل امّ الائمه شد حزینه            امان از این دو سوگ بی قرینه

عزای حمزه و عبدالعظیم است     شده ری ، کربلا ، همچون مدینه

دو غم رسیده بر دلها ، بنالد لاله در صحرا ، شده جاری اشک زهرا

اگر چه دو عزا دیده دل خسته ، مدینه می رود این قلب بشکسته

آه ، واویلا واویلا واویلا

 

الا خیر البشر آه و واویلا         تو واشک بصر آه و واویلا

عموی با وفایت در ره دین      شده پاره جگر آه وواویلا

تنش را از کینه ی دین ، به خنجر هند بد آیین ، نموده مُثله اینچنین

امان از آن زمانی که رسد خواهر ، ببیند پیکر او را چو گل پرپر

آه ، واویلا واویلا واویلا

 

صفیه از دلش زد غم زبانه     بخواند نوحه های عاشقانه

ولی دیگر کسی بر او تسلی          نداده با زبان تازیانه

بسوزد دل هر روز و شب ، همه جانها شده بر لب ، به یاد غربت زینب

به گودال و کنار پیکر بی سر ، چه گویم که به دل دارد غم معجر

وای ، حسین وای حسین وای حسین وای

امیر عباسینویسنده : مهدی شریفی
تاریخ : دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
زمان : ٢:٤۳ ‎ق.ظ


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir


پایگاه جامع عاشورا