کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

حضرت زهرا علیها سلام
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سبک: کوفه را ماتم گرفته ، حضرت زهرا ، نوحه

سبک : کوفه را ماتم گرفته 

لاله ی پژمرده مادر             خون دلها خورده مادر 

زیرِ گل می رود او شبانه

 تا نباشد ز قبرش نشانه

 فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

 از چه در سنّ جوانی         سروِ قدّت شد کمانی

 خیز و یک بار دیگر دعا کن

 گریه بر غربت مرتضی کن

 فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

در بدن دارد نشانه           بس که خورده تازیانه

کاش ومن پشت در مُرده بودم

سیلی از قاتلت خورده بودم

فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

ای تمام حاصل من     خون شد از داغت دل من

 از غم رفتنت بی شکیبم

فاطمه جان مرو من غریبم

فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

فاطمه بین اشک و آهم    رخ مپوشان از نگاهم

من که غیر از تو یاری ندارم

از فراق تو جان می سپارم

 فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

ماه من در گِل نهان شد    گلشن عمرم خزان شد

خانه ام گشته ازغم سیه پوش

 شمع کاشانه ام گشته خاموش

فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

می برم بر روی شانه     جسم یارم را ز خانه

 رفته از دست من حاصل من

خون شده از فراقش دل من

فاطمه فاطمه فاطمه جان

 

زینبم گیرد بهانه          جوید از مادر نشانه

از غم رفتنت بی شکیبم

 فاطمه جان مرو من غریبم

فاطمه فاطمه فاطمه جان