کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

امام علی علیه السلام
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: سبک: آتدان یره چون دوشدی ، نوحه ، امام علی ، غفاری اردبیلی

سبک : آتدان یره چون دوشدی ...

ای تاج سرم بابا نور بصرم بابا

از حال غم افزایت خون شد جگرم بابا

آه مظلومان زد آتش به جانت

زینب قربان فرق خون فشانت

 

برخیز و مرا بنگر ای روح مسیحایی

پژمرده شد از این غم گلزار شکیبایی

بعد از تو شوم بابا زندانی تنهایی

آتش به رخم ریزد از اشک ترم بابا

 

بر پیکر رنجورم آتش زده احساست

پرپر شده در گلشن یک دسته گل یاست

در گوشه ای از خانه بر سر زند عباست

از هجر تو دلتنگ است زیبا قمرم بابا

 

تفسیر شجاعت را از خون تو می جویم

با درس تو ذلت را از جامعه می شویم

هرجا بروم از دل می نالم و می گویم

از ابر عداوت ها شب شد سحرم بابا

 

خون دل مجروحت از زخم سرت ریزد

کرده ستمی قاتل کز سینه شرر خیزد

شمشیر جفا ای کاش بر سینه من می زد

همچون دل مجروحت می شد جگرم بابا

حسین غفاری