کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

امام خمینی
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نوحه ، کلامی زنجانی ، شبانگاهان ، امام خمینی

سبک : شبانگاهان

بیاد تو ریزد اشک بصر خیزد آه جگر ای خمینی جان

ز هجرانت مانده دیده به در غایبی ز نظر ای خمینی جان

عزیز زهرا کجا رفتی        امید دلها کجا رفتی

ای خمینی جان

 

بهشت زهرا مکان تو شد آشیان تو شد ای همای حق

رضا دادی هر نفس به قضا حاصلت ز وفا شد رضای حق

دل احرار آشنای تو باد جان فدای تو باد ای فدای حق

غریب تنها کجا رفتی        امید دلها کجا رفتی

ای خمینی جان

 

تو ای نور خانه دل ما شمع محفل ما از چه خاموشی

ز صهبای ساقی ازلی جام لم یزلی مست و مدهوشی

سیه پوشان با سرود عزا جمله غرق نوا تو کفن پوشی

اماما بی ما کجا رفتی        امید دلها کجا رفتی

ای خمینی جان

کلامی