کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

حضرت زهرا علیها سلام
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: فراهی کاشانی ، نوحه ، حضرت زهرا ، سبک: از داغ تو

سبک: از داغ تو لبریز اشک و آهم

خیر النسا حبیبه داور است          دختر نیک اختر پیغمبر است

شافع محشر است           همسر حیدر است

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

بیان مصطفی بود بیانش              نگفته جز کلام حق زبانش

بضعه احمد است           فروغ سرمد است

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

روشن شده عالم ز نور رویش               رایحه جنان بود ز بویش

حب او نعیم است            بغض او جحیم است

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

چشم جهانیان بود به جودش             هستی طفیل هستیِ وجودش

روح عالم بود               جان خاتم بود

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

این برج حق را یازده اختر است         این درج دین را یازده گوهر است

فاضله عالمه            طاهره فاطمه

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

دردا که بعد از رحلت پیمبر            شد روز روشنش ز شب تیره تر

ز بیداد امت           بس که دیده محنت

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

از بس که دید آزار در جوانی              شد سیر از دنیا و زندگانی

مرگ خود را طلب            می نمودی ز رب

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

 

دعای آن آئینه نجابت              ز امر حق رسید بر اجابت

در جوانی فدا               شد آن شمع هدی

فاطمه مظهر صفات است            شیعه­ی او اهل نجات است

فراهی کاشانی (با دخل و تصرف)