کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

حضرت علی اکبر
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نوحه ، حضرت علی اکبر ، بابا خسته ام از این جدایی

سبک: بابا خسته ام از این جدایی

زینب            کن دعا زنده نمانم

زینب            رفته از دستم جوانم

خواهرم بنگر        بی علی اکبر              لرزه دارد زانوانم

یاری ام کن تا      ماه لیلا را          تا دمِ خیمه رسانم

ارباً اربا شد، اکبر من           نقش صحرا شد، اکبر من

 

رفت و          حاصل عمر مرا برد

مُردم          تا که دیدم بر زمین خورد

لحظه ی آخر          بر درِ خیمه           از لبش تا بوسه چیدم

تشنه بود و آب         از پدر می خواست            من فقط خجلت کشیدم

یوسف خیمه، از بَرم رفت         هر قدم جان از، پیکرم رفت

 

این دشت        پُر شده از یاس پِرپَر

هر جا             می روم افتاده اکبر

از زمین آرام          پیکرش را چون          در عبایم می گذارم

جا نماند تا         بر زمین چیزی           تکه ها را می شمارم

خسته و پیرم، بعد اکبر             من زمین گیرم، بعد اکبر