کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

حضرت عباس
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: غلامرضا سازگار (میثم) ، نوحه ، حضرت عباس ، سبک: رقیه نازلی صورتون

سبک: رقیه نازلی صورتون

گردیـده از پیکر جدا شاخۀ یاسم

افتاده بر روی زمین دست عباسم

عباسم عباسم

 

عباس من! عباس من! چشم خود وا کن

بـار دگــر حمـایت از آل طاهــا کـن

عباسم عباسم

 

سقای آل فاطمه! از چه بی‌تابی؟

کنـار نهـر علقمــه تشنـۀ آبی

عباسم عباسم

  

با جام خالی کودکان دیده در راه‌اند

تنها تو را تنها تو را از تو می‌خواهند

عباسم عباسم

 

من بین دشمن مانده‌ام بی‌کس و تنها

تو غـرق خـون افتاده‌ای بین دشمن‌ها

عباسم عباسم

 

وقتی که دست از پیکرت بر زمین افتاد

ذریـۀ زهــرا شدنـد جملـه دشمـن‌شاد

عباسم عباسم

 

سقـای بی‌دست و سـرم! آه و واویلا

برخیز و رو کن در حرم آه و واویلا

عباسم عباسم

غلامرضا سازگار (میثم) (با تغییر)