کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

امام صادق علیه السلام
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: امیر عباسی ، مدینه شهر پیغمبر ، نوحه ، امام صادق

سبک: مدینه شهر پیغمبر

به گوش عرشیان هر دم ، رسد افغان من مادر

زده زهر جفا آتش ، به جسم و جان من مادر

واویلا آه و واویلا

 

ز دست دشمنان دین ، چه محنت ها که دیدم من

شب و روز از ستمهاشان ، مصیبت ها کشیدم من

واویلا آه و واویلا

 

امان از این جنایات و ، ازین کاشانه سوزاندن

گمانم که شده عادت ، مدینه خانه سوزاندن

واویلا آه و واویلا

 

میان آتش ای مادر ، به یادت خونجگر هستم

به یاد داغ مسمار و ، غم دیوار و در هستم

واویلا آه و واویلا

 

میان آتش ای مادر ، به یاد رویت افتادم

غم آن صورت نیلی ، دوباره آمده یادم

واویلا آه و واویلا

 

در آن شب در پی مرکب ، چو دستم بسته شد مادر

فتادم یاد اوباش و طناب و گردن حیدر

واویلا آه و واویلا

 

بگو مادر بگو مادر ، چه شد که رزق تو غم شد

چه شد که اول عمرت ، چو پیران قامتت خم شد

واویلا آه و واویلا

 

بگو مادر بگو مادر ، چرا رکن علی بشکست

چرا در نافله خواندی ، قنوتت را تو با یک دست

واویلا آه و واویلا

امیر عباسی