کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

امام صادق علیه السلام
ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: سبک: خدا مادرم را ، نوحه ، امام صادق

سبک: خدا مادرم را کجا می برند

مسوزان به زهر جفا سینه ام        شده تازه غمهای دیرینه ام

من و زهر کینه         من و یک مدینه         غریبم غریب

 

عدو خانه ام را به آتش کشید        بفهمیدم آندم که مادر چه دید

کنم یاد آن در       بسوزم چو مجمر          غمت شد نصیب

 

دلم از شراره شد آتشفشان     روم تا ز مادر بیابم نشان

به ماتم نشستم      بیادت شکستم          کجائی غریب