کوچه های سینه زنی

متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت

امام صادق علیه السلام
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: نوحه ، ای اهل آسمانها ، امام صادق

سبک: ای اهل آسمانها

آه، من که جان بر لبم، به ذکر یا ربم

رئیس مذهبم، مادرم کجایی

ای خدا غیر از تو کس ندارم        بس که دویدم نفس ندارم

دیگر خموش از ترانه ام مادرم          طائر گم کرده لانه ام مادرم

مادر من کجایی

 

آه، چون کمان خمیدم، باموی سفیدم

هر طرف دویدم، مادرم کجایی

دشمن بسوزان پا تا سر من        اما مبر نام مادر من

شد شکسته پر و بال من ای خدا       تماشایی شده حال من ای خدا

مادر من کجایی

 

وای، صید پر بسته ام، تنها و خسته ام

از پا نشسته ام، مادرم کجایی

بین ره تا بر زمین فتادم            زمین خوردنت آمد به یادم

در میان کوچه ها هر شب ای مادر       هستم یاد عمه ام زینب ای مادر

مادر من کجایی