حضرت زهرا علیها سلام

سبک : یا فاطمه من عقده دل وا نکردم

یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته        با رفتن تو رشته صبرم گسسته

از هجر رویت بی صبر و تابم           برخیز و بنگر چشم پر آبم

 

برخیز و بنگر همسرت را زار و خسته    دلخون کنار تربتت تنها نشسته

 از هجر رویت بی صبر و تابم           برخیز و بنگر چشم پر آبم

 

مانند بلبل در فراق گل شب و روز   از دل سرایم نغمه های آتش افروز

از هجر رویت بی صبر و تابم           برخیز و بنگر چشم پر آبم 

 

بر تربت غمبارت ای شمع شب افروز     سوزد دل خونینم از آه جگر سوز

از هجر رویت بی صبر و تابم           برخیز و بنگر چشم پر آبم

انصاری اصفهانی

/ 0 نظر / 10 بازدید