امام هادی علیه السلام

سبک : دوباره مرغ روحم

مسموم زهر کین شد مولا امام هادی          فدای راه دین شد مولا امام هادی

ای  خاتم امامت         مهدی سرت سلامت

از گلشن ولایت دسته گلی جدا شد           در مکتب هدایت ابن الرضا فدا شد

ای  خاتم امامت         مهدی سرت سلامت

ای سامره چه کردی ، دهم امام ما را           با زهر کینه کشتند ، آن حجت خدا را

ای  خاتم امامت         مهدی سرت سلامت

زهرا شده سیه پوش مهدی عزا گرفته       در مرگ نور عینش ماتم رضا گرفته

ای  خاتم امامت         مهدی سرت سلامت

گاهی پیاده بردند با محنت وعذابش           گاهی شبانه بردند در مجلس شرابش

ای  خاتم امامت         مهدی سرت سلامت

سازگار

/ 0 نظر / 4 بازدید