امام سجاد علیه السلام

سبک: همه جا کربلاست

باغبانم ولی شده باغم خزان              سر گلهای من روی نیزه عیان

سوی آلاله ها چشم خونبار من               آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

آتشی کربلا قلب تنگم زدند             کوفیان از ستم کعب و سنگم زدند

برده هوش از سرم تن بیمار من               آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

پیکر خسته ام بسته در سلسله           روی ناقه ز کین همره قافله

من عزادار تو او به پیکار من               آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

کوفه داغ مرا ابتا زنده کرد            تا که هجده گلم زیب دروازه کرد

خصم دون یکسره پی آزار من               آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

شاهد بزم خون از منای توام         خونجگر از غمِ بچه های توام

داغ خواهر شده بعد تو یار من               آه و واویلتا، آه و واویلتا

موحد

/ 0 نظر / 31 بازدید