حضرت علی اصغر

سبک: آه، من که جان بر لبم

وای، لالایی اصغرم، غنچه­ی پرپرم

با چه رویی تو را سوی خیمه برم

داده ام از کف من راه چاره

آمده مادر بهر نظاره

خون حلقوم تو شد حاصلم علی

لبخند آخر تو قاتلم علی

لایی لایی اصغرم

 

آه، پاره شد حنجرم، چون گوش خواهرم

می روم امشب در آغوش مادرم

ای پدر سیراب جام اویم

می بینم امشب محسن عمویم

می بوسم جای زخم تازیانه را

می گیرم اشک چشم آن دردانه را

ای پدر جانم حسین

/ 0 نظر / 172 بازدید