امام صادق علیه السلام

سبک: همه جا بروم

سر کن ای دل من ناله و زمزمه           در غم و عزای صادق فاطمه

شد ز غم دیگر با دل خسته          مصحف درد و غربتش بسته

آه و واویلا

 

اشک گل پسرش آب غسل تنش          جامه احرامش شد آخر کفنش

دیده ها یکسر شد گهربارش          موسی جعفر شد عزادارش

آه و واویلا

 

واویلا واویلا از غم کربلا         کفنی چون نبود به غیر از بوریا

زخمی از سنگ و نیزه و خنجر          غرق خاک و خون پیکری بی سر

آه و واویلا

/ 0 نظر / 8 بازدید