حضرت علی اصغر

سبک: یوم الاربعین

اصغرم زاده ی حبل المتینم

سرباز جانباز آل یاسینم

بر دست بابا، مهمان زهرا

بابا حسینِ من، خدا نگهدار

 

بابا دیگر مگو یاور نداری

آماده ام نما بر جانسپاری

در نینوایت، اصغر فدایت

بابا حسینِ من، خدا نگهدار

 

در خیمه غوغا شد بر شیرُخواره

حنجر ششماهه شد پاره پاره

با حلق نازک، چه کرده ناوک

بابا حسینِ من، خدا نگهدار

 

می آید ناله ی مادر به گوشم

زد آتش بر جانم باب خموشم

از جان گذشتم، با خون نوشتم

بابا حسینِ من، خدا نگهدار

 

طفل ششماهه ام گردیده خاموش

دیگر لب تشنگی کرده فراموش

ذبیح العطشان، آن ماه تابان

لالایی اصغرم، لای لای علی جان

موحد

/ 0 نظر / 21 بازدید