حضرت عباس

سبک : از داغ تو لبریز اشک و آهم              دانلود

از داغ تو لبریز اشک و آهم         دیگر ز هم پاشیده شد سپاهم

ای علمدار من     بهترین یار من

در خاک و خون از پا نشستی     پشت برادر را شکستی

 

جان حسین لب وا کن ای دلاور              بار دگر صدا بزن برادر

ساقی تشنه لب       پهلوان عرب

خیز و دوباره در برم باش       پشت و پناه دخترم باش

  

از زخم بازوی تو بوسه چیدم      تیر از نگاه تو برون کشیدم

در دل نیزه ها        خفته ای بی صدا

ماه حرم شقّ القمر شد          ناموس حیدر در به در شد 

/ 0 نظر / 3 بازدید