حضرت علی اصغر

سبک: الا ای همسفر

گرفته موج خون سراپای تو را            ندارم طاقت تماشای تو را

امید آخرم           علی اصغرم 2

علی لای لای علی

 

تویی لب تشنه و منم شرمنده ات        مرا شرمنده تر مکن با خنده ات

مرا ای نازنین            مسوزان بیش از این 2

 

دو دست خونی ام شده گهواره ات          دلم را پاره کرد گلوی پاره ات

بخواب ای کودکم         شهید کوچکم 2

/ 0 نظر / 7 بازدید