اربعین

سبک: چو گیسوی تو من

تمام هست من در این سفر رفته ز دستم

نمی دانم چرا بعد از چهل شب زنده هستم

چراغ راه زینب      کجائی ماه زینب

شد آخر قتلگاهت      زیارتگاه زینب

گل بی کفن       به غیر از تو من         دگر یاری ندارم

توای نازنین     زجا خیز و بین        گره خورده به کارم

 

بریزد اشک تنهایی زچشمم دانه دانه

زهجده یوسفم یک پیرهن دارم نشانه

شده فصل خزانم      تو کردی نیمه جانم

زداغت یابن زهرا        کمان تر از کمانم

ببین همسفر       ندارم دگر       نفس در کنج سینه

من قد کمان      ندانم چه سان      روم سوی مدینه

 

خودم دیدم سرت بر محمل من سایبان شد

خودم دیدم لب تو بوسه گاه خیزران شد

دو چشمانم پر آب است      دلم در پیچ و تاب است

هنوزم بر دو دستم            ببین جای طناب است

به دردم طبیب     امام غریب       به حالم کن نظاره

من بی نشان     به هفت آسمان     ندارم یک ستاره

/ 0 نظر / 3 بازدید