امام علی علیه السلام

سبک: ای باد صبا کرب و بلایه گذر ایله

من حبل متین پایه دین روح صلاتم           ظهور حسناتم

نادیده دلم از دو جهان جز غم و ماتم        خداداده نجاتم

من و فرق شکسته      منم حیدر خسته

على گشته فدایى

کنم نوحه سرایى

 

آید ز جنان نوحه کنان دارو ندارم        همه صبر و قرارم

زهراى جوان سینه زنان سوى مزارم        نشسته به کنارم

بگوید که حبیبم         بیا مرد غریبم

على گشته فدایى

کنم نوحه سرایى

/ 0 نظر / 5 بازدید