ورودیه

سبک: امشب به صحرا بی کفن

ای سرزمین کربلا ای کوی جانانم      من بر تو مهمانم

بنگر به پیر و کودک و خیل جوانانم     من بر تو مهمانم

حاجت به قربانی نباشد ای مِنای من      سعی و صفای من

آورده ام قربانیان عید قربانم         من بر تو مهمانم

چون باغبان هم لاله و هم یاسمن دارم     سرو چمن دارم

یک باغِ گل، نه صد گلستان گل به دامانم     من بر تو مهمانم

پُر گُرگ اگر صحرا شود عباس من شیر است    میرعلم گیر است

آب آورست او از برای تشنه طفلانم     من بر تو مهمانم

من قامت خود پیش دشمن خَم نمی سازم      بر نِی سرافرازم

آزاده و پَروَرده زهرا روی دامانم         من بر تو مهمانم

/ 0 نظر / 3 بازدید