اربعین

سبک: یوم الاربعین

ناموس کبریا دریای عصمت

زنده کننده ی قرآن و عترت

با قلب سوزان، گفت ای حسین جان

خواهرت آمده از شام ویران

 

یتیمانت به تن دارند نشانه

هم جای سیلی و هم تازیانه

ذبیح العطشان، سلیب العریان

خواهرت آمده از شام ویران

 

نباشد همراهم طفل دردانه

مانده سه ساله ات کنج ویرانه

در آن دل شب، شد جانش بر لب

خواهرت آمده از شام ویران

 

در این زمین من با قد خمیده

بوسه زدم به رگهای بریده

قامتم خمید، مویم شد سفید

خواهرت آمده از شام ویران

 

حسین من اینجا دست و پا می زد

زیر لب مادرش را صدا می زد

ای گل حیدر، جان برادر

خواهرت آمده از شام ویران

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 28 بازدید