حضرت زهرا علیها سلام

سبک : الا ای همسفر 

کنار بستری نشسته دختری          نماید درد دل برای مادری

گل پیغمبرم      پس از تو مادرم      به یاد این درم

مرو مادر مرو 3

 

سرشک نیمه شب بچشم دختر است   دعایش زیر لب برای مادر است

بگوید داورم      نمیرد مادرم       که من بی یاورم

 

ببین بابای من کنارت در غم است         زبابا رو مگیر مگر نامحرم است

مرو خونین جگر     اگر رفتی سفر      مرا با خود ببر

محمد علی شهاب

/ 0 نظر / 4 بازدید