اربعین

سبک: یوم الاربعین

به صحرای بلا با اشک دیده

رسیده زینب قامت خمیده

یک اربعین غم، یک قامت خم

خون گریه می کند تمام عالم

وا ویلا وا ویلا،آه و وا ویلا

 

گزارشی به تو دهم حسین جان

رسیده بر حرم ظلم فراوان

دشمن ما ها را، زد بی بهانه

هم با کعب نی و هم تازیانه

 

اگر چه بر دلم غربت نشاندم

پیامت بر همه عالم رساندم

در این سفر ای، بود و نبودم

فتنه ی دشمن را خنثی نمودم

امیر عباسی

/ 0 نظر / 27 بازدید