حضرت علی اکبر

سبک: چو گیسوی تو من

تو با خونت علی دین خدا را بیمه کردی

به این خشکیده لبهایت دلم را نیمه کردی

مسوزان با فراقت         دل اهل حرم را

شبیه مادر من         تو برداری قدم را

برایم اذان     بگو ای گلِ      کویرِ عشق و ایثار

که تا بشنوم      صدای تو را       برای آخرین بار

 

الا ای بلبل باغ حسینی نورِ دیده

سروش رفتنت را عمه ات زینب شنیده

ببین با دیده تر        تو ای شبیه پیمبر

نشسته عمه­ی تو           کنار خیمه، مضطر

به چشمان پر   گهر گویدت        غم و درد نهانی

پس از تو علی      رخ من شود      کبود و ارغوانی

هادی خسروی

/ 0 نظر / 4 بازدید