امام مجتبی علیه السلام

سبک: از داغ تو لبریز اشک و آهم

از ظلم این مردم دنیا پرست            مادر من میان کوچه نشست         

برده هوش از سرم             چهره­ی مادرم

کشته مرا ناله­ی زهرا               من حسنم زاده­ی زهرا

من حسنم زاده­ی زهرا

 

حمایت از علیست کار مادر           کسی به کوچه نیست یار مادر 

به خون آغشته شد              محسنش کشته شد

تقصیر آن دیوار و در شد          محسن فداییِ پدر شد

من حسنم زاده­ی زهرا

 

من حسنم زاده پیغمبرم                گواه سیلی به رخ مادرم

می زنم بال و پر             پاره پاره جگر

بی کس و یاور و پناهم             گردیده خانه قتلگاهم

من حسنم زاده­ی زهرا

 

چه طعنه ها شنیدم از بوم و بر       دیدم به خون آغشته مسمار و در

برده هوش از سرم             غصه ی مادرم

حسین و زینب و علمدار             من می روم خدا نگهدار

من حسنم زاده­ی زهرا

 

مابین کوچه پیش چشم یاران        تابوت و جسمم شده تیر باران

همسر بی وفا             به من کرده جفا

من کشته­ی زخم زبانم             زد همسرم آتش به جانم

من حسنم زاده­ی زهرا

/ 0 نظر / 4 بازدید