حضرت علی اکبر

سبک: یوم الاربعین

عازم به میدان شد علیّ اکبر

نور دو چشمان زهرای اطهر

ماه دل آرا، جوان لیلا

اشبه النّاس خاتم النبیّین

 

تا که به میدان علی اکبر آمد

گوئیا جلوه گر پیغمبر آمد

فرزند حیدر، شافع محشر

اشبه النّاس خاتم النبیّین

 

پیش چشمان من پرپر زدی تو

آتش بر جگر مادر زدی تو

آرام جانم، تازه جوانم

اشبه النّاس خاتم النبیّین

 

بابا نهاده با قدّ کمانش

صورت به صورت تازه جوانش

با قلب سوزان، گوید علی جان

اشبه النّاس خاتم النبیّین

 

از زین افتاده آن تازه جوانش

گردیده خون جاری از گیسوانش

شد ارباً اربا، جوان لیلا

اشبه النّاس خاتم النبیّین

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 77 بازدید