امام حسین علیه السلام

موضوع : امام حسین

سبک : از داغ تو لبریز اشک و آهم ...

حسین ما سفینة النجاة است           منبع جود و مظهر صفات است

مادرش فاطمه           عرش را قائمه

حسین رفیع الدرجات است             اصلِ اصول حسنات است

/ 0 نظر / 5 بازدید