حضرت رقیه

سبک: آه و واویلا صد آه و واویلا

آمدی امشب بر روی دامانم

ای پدر جانم، ای پدر جانم

 

در دل ویران، شد محشر کبری

عمه جان بنگر آمده بابا

 

عمه جانم، آمد جان من بر لب

عمه جان زینب، عمه جان زینب

 

نام بابا شد وِرد زبان من

خورده ام بسیار سیلی از دشمن

 

در مسیر شام و کوفه پژمردم

ای پدر آخر از غمت مُردم

 

ای پدر جان پس جسمت کجا مانده

به گمانم که کربلا مانده

 

دخترت را هم با خود ببر بابا

خسته ام دیگر من از این دنیا

 

بعد تو بابا حالم پریشان است

بی تو این دنیا مثل زندان است

مهدی شریفی

/ 0 نظر / 36 بازدید