امام صادق علیه السلام

سبک: خرابه چراغونه امشب

شفق رنگ چشمای صادق

لب لعل قرآن ناطق

غزلخون و سرخه شبیه شقایق

مادر بیا و گره واکن از کارم امشب

مادر بیا و ببین چشم بیدارم امشب

مادر بیا و ببین خون به لب دارم امشب

 

شبیه تودارم نشونه

رو دستام رد تازیونه

کشید از در خونه آتیش زبونه

مثل تو پای برهنه تو کوچه دویدم

مثل تو رو خاک کوچه خودم رو کشیدم

مثل تو خسته دویدم خمیدم بریدم

 

غمم غصه عمه بوده

دیدم خونه ام آتیش و دوده

روی یاسمن های باغم کبوده

دیدم تو آتیشِ خونه همه خیمه ها رو

دیدم پر چادر سوخته ی عمه هارو

دیدم غروب و پریشونی کربلارو

/ 0 نظر / 3 بازدید