حضرت مسلم

موضوع : حضرت مسلم

سبک : یا امام زمان شیعه ده احساسه باخ ...

شاعر : کلامی

یا حسین داده گَل کوفه ده طوفانه باخ           باغلانوب قولّاریم حال پریشانه باخ

مسلم بن عقیل        سسلنور الدخیل

یا حسین جان 2

گلمیشم کوفیه حقّیوی اعلان وِرَم                  حاضرم گلشن معرفته قان ورم

نولی یا سیدی سن باخاسان جان ورم     دولانیم باشیوه باشدان آخان قانه باخ

مسلم بن عقیل        سسلنور الدخیل

یا حسین جان 2

روبهان زمان جنگه چیخوب شیریله           شیریوین قولّاری باغلیدی زنجیریله

دوداقیم یاره لی ضربه ی شمشیریله         ظلمیله پارچالانمیش لب و دندانه باخ

مسلم بن عقیل        سسلنور الدخیل

یا حسین جان 2

دئمورم سیدی سیف بنی هاشمم               هم سفیرم آقا هم قاپوا خادمم

ای گل فاطمه سن آقاسان من کیمم              عید اضحا ده گل یاره لی قربانه باخ

/ 0 نظر / 5 بازدید