امام جواد علیه السلام

سبک: بسوز ای دل بگو با آه و ناله

بسوز ای دل که مولایم فدا شد       زمین و آسمان  ماتم سرا شد

بزن برسینه با صد آه وناله        شبِ قتل جواد ابن الرضا شد

فدایم من  فدای او

گدایم من گدای او

بسوزم  در عزای او

خدایا من نمانم زیر دِین او            دلم دارد هوای کاظمین او

آه واویلا واویلا واویلا

 

ز دست خصم دون  دل پر شراره     جگر  از  زهر کین شد پاره پاره

خبر کن حضرت موسی الرضا را      نماید  بر جواد خود نظاره

عزیز و جان زهرا بود

میان  حجره  تنها بود

به لبهایش این آوا بود

زدم  پرپر  به کنج حجره ی بسته       کجایی  مادرِ  پهلوی بشکسته

آه واویلا واویلا واویلا

 

بزن ناله  بزن سینه برایش      که تا قسمت شود صحن و سرایش

چه خوش باشد اگر یک شب بخوانم      زیارتنامه در ایوان طلایش

بر این در ما  سر نهادیم

همه  هستیِ خود دادیم

گدای مولا جوادیم

کبوتر شد دل ما در هوای او         بهشت ما بُوَد ایوان طلای او

آه واویلا واویلا واویلا

یوسف حق پرست (غریب)

/ 0 نظر / 14 بازدید