امام سجاد علیه السلام

سبک: همه جا کربلاست

  چارمین حجت کبریا کشته شد           حافظ پرچم کربلا کشته شد

آه و واویلتا

 

قدسیان در سما همه در زمزمه               بهر زیبا گل پرپر فاطمه

آه و واویلتا

 

بوده ام ناظر صحنه ی کربلا             دیدم آتش زدند همه ی خیمه ها

آه و واویلتا

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 39 بازدید