امام مجتبی علیه السلام

سبک: نمیشه باورم

با یاد مادرش نقش زمین شده

امام مجتبی مسموم زهر کین شده

دلش می سوزه و همش          به یاد کوچه هاست آخه

یه عمریه دلش به غم        اسیر و مبتلاست

 

به یاد لحظه ای که توی کوچه ها

علی علی می گفت مادر به زیر دست و پا

مگه یادش میره حسن         ناله ی خواهر و آخه

مگه میشه یادش بره        صورت مادر و

 

امام مجتبی میون بستره 

ولی خدا رو شکر زینب پیش برادره

اگرچه شد شهید ولی          سالمه پیکرش آقا

نرفته از جفا دیگه         رو نیزه ها سرش

مهدی شریفی

/ 0 نظر / 4 بازدید