ورودیه

سبک: آه، من که جان بر لبم

ای، گل باغ زهرا، پسر مرتضی

توئی خون خدا برادر یا حسین

می دهد این صحرا بوی هجران

از اینجا ببر ما را حسین جان

گوئیا می بینم اینجا جسمت در خون

روی سپید ششماهه ات را گلگون

ای برادر حسین جان

 

وای، گر ببینم تو را، در بین کشته ها

سر از پیکر جدا برادر یا حسین

هرگز نگنجد در باور من

رأس پر خونت در دست دشمن

چه سان بینم به روی نی سر تو را

زار و حیران رقیه دختر تو را

ای برادر حسین جان

سید محمد بابامیری

/ 0 نظر / 105 بازدید