وداع

سبک : الا ای همسفر

چرا بی خواهرت به میدان میروی   به میدان این چنین شتابان میروی

برو ای همسفر      ولی آهسته تر           حسین جانم حسین

حسین جانم حسین 3

تویی بر خواهرت تمام دلخوشی     ز میدان رفتنت مرا هم می کُشی

تو هستی هستِ من        مرو از دست من     حسین جانم حسین

حسین جانم حسین 3

صفایِ دیده ام گلابِ غم شده         ز حالا قامتم برادر خم شده

امید آخرم           من آخر خواهرم           حسین جانم حسین

حسین جانم حسین 3

کمی آهسته تر که آیم در برت               به جای مادرت ببوسم حنجرت

کمک کن خواهرت          ببوسد حنجرت           حسین جانم حسین

حسین جانم حسین 3

میان خاک و خون نمایم جستجو         تماشای تو را نمودم آرزو

به مقتل پا زدم           نشستم هر قدم           حسین جانم حسین

حسین جانم حسین 3

چه سان در داغ تو شکیبایی کنم      چگونه جسم تو شناسایی کنم

نداری پیرهن         نداری سر به تن           حسین جانم حسین

حسین جانم حسین 3

/ 0 نظر / 4 بازدید