امام عسکری علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

سامرا در نوا شد شور محشر

گل باغ نبی گردیده پرپر

یا اهل العالم، شد وقت ماتم

یا صاحب الزمان آجرک الله

 

کشته شد وارث دین و امامت

حجّت بن الحسن سرت سلامت

یا رب گواهی، بنما نگاهی

یا صاحب الزمان آجرک الله

 

حسن عسکری غریب و مظلوم

از جور معتمد گردیده مسموم

شد سبط حیدر، مهمان مادر

یا صاحب الزمان آجرک الله

 

من که صید غم و اندوه و آهم

یاد حال حسین در قتلگاهم

افتادم از پا، رفتم ز دنیا

یا صاحب الزمان آجرک الله

 

خصم دون می کند پیوسته تهدید

گه به زندان و گه از بهر تبعید

با حال خسته، قلب شکسته

یا صاحب الزمان آجرک الله

موحد

/ 0 نظر / 25 بازدید