حضرت علی اکبر

سبک: یوم الاربعین

شبه روی نبی ماه تمامم

نام علی بود آخر کلامم

اکبر جوانم، روح و روانم

هستی قربانی پروردگارم

 

ای همچون مصطفی خُلق و سیمایت

عاشقم بشنوم صوت زیبایت

نخل امیدم، اکبر شهیدم

هستی قربانی پروردگارم

 

رفتی راحت شدی از تشنه کامی

دیده بگشا بگو با من کلامی

ای نور دیده، رنگت پریده

هستی قربانی پروردگارم

 

دلبند فاطمه شبه پیمبر

از چه شد پیکرت در خون شناور

سرو روانم، آرام جانم

هستی قربانی پروردگارم

موحد

/ 0 نظر / 60 بازدید