امام سجاد علیه السلام

سبک: از داغ تو لبریز اشک و آهم

سید سجاد ولیّ دینم            اسیر ظلم و جور مشرکینم

شاهد بزم ماه عالمینم

اشک و غم یار من             عمه غمخوار من

رفتم به سوی شام ویران             به همرهِ خیل اسیران

بابای مظلومم حسین جان

 

جان داده در ویرانسرا خواهرم           گویند من خارجی و کافرم

کرب و بلا کی رود از خاطرم؟!             

بعد تو ای پدر             ما شدیم در به در

به شام و کوفه با یتیمان             بردندمان بابا حسین جان

بابای مظلومم حسین جان

 

من چه بگویم که چه ها دیده ام            کوفه و شام و کربلا دیده ام

سر تو در طشت طلا دیده ام

الامان الامان            شراب و خیزران

نوای من با آه سوزان            بابای مظلومم حسین جان

بابای مظلومم حسین جان

 

به کوفه داغ دل من تازه شد            ظلم و ستم برون ز اندازه شد

سر پدر زینت دروازه شد

آگهی ای خدا             عاقبت از جفا

به دست دشمن ستمگر             لاله­ی عمرم شده پرپر

بابای مظلومم حسین جان

 

در بر من سرها ز تن جدا شد            به پیش چشمانم به نیزه ها شد

نصیب ما تهمت و ناسزا شد

خزان شد بهارم             اشک غم ببارم

به نزد من با آه و ناله             جان داده کودکی سه ساله

بابای مظلومم حسین جان

/ 0 نظر / 3 بازدید