حضرت قاسم

سبک: خوش آمدی به ویران

ببین چو شمع سوزان در التهابم عمو     برای جانسپاری کن انتخابم عمو

اشک من لاله پرپر است         شرم من از رخ اصغر است

زندگی با تو شیرین ولی           شهادت با تو زیباتر است

عمو جان ، عموی غریبم

 

یتیم مجتبایم شکسته دل قاسمم    لاله سرخ حسن یاس بنی هاشمم

زندگی شد عذابم عمو       شهادت انتخابم عمو

غریبیِّ تو ای عمو جان      تازه کرد داغ بابم عمو

 

بیاد شیر صفین نعره زنم به دشمن     بگویم: اِن تنکرونی فأنا بن الحسن

شهابم ؛ شب تار تو را           می کُشم خصم زار تو را

می کِشم به رخ دشمنان          برقی از ذوالفقار تو را

سید مهدی حسینی

/ 0 نظر / 15 بازدید