امام سجاد علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

ماتم جانسوز نوگل طاهاست

مظلوم مدینه عزیز زهراست

فخر السّاجدین، زین العابدین

حجة بن الحسن آجرک الله

 

رفته از این جهان با قلب خسته

در نزد مادر پهلو شکسته

بانگ واویلا، رود بر سما

حجة بن الحسن آجرک الله

 

دشمن شکسته این بال و پر من

واللهِ آتش زد بر جگر من

ببین مادرم، خون شد جگرم

حجة بن الحسن آجرک الله

 

مادر شدم دیگر از عمر خود سیر

خون گشته جاری از زیر این زنجیر

من بی گناهم، در سوز و آهم

حجة بن الحسن آجرک الله

 

مزارش در بقیع زائر ندارد

مهدی بر قبر او سر می گذارد

گل ثارالله، بقیة الله

حجة بن الحسن آجرک الله

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 27 بازدید