وفات حضرت زینب

سبک: یوم الاربعین

لاله ی گلشن زهرای اطهر

سوی تو شد روان مظلومه خواهر

دلبند حیدر، زینب اطهر

مظلوم برادرم، مظلوم حسین جان

 

شاهد وادی کرب و بلایم

حافظ پرچم «قالوا بلی»یم

عمرم سر آمد، مرگ از در آمد

مظلوم برادرم، مظلوم حسین جان

 

عطر وصال تو ربوده هوشم

جرعه ی جام تو را جرعه نوشم

بنما نگاهم، تنها پناهم

مظلوم برادرم، مظلوم حسین جان

 

ای ماه محملم، قاری زینب

برخیز و کن اخا یاری زینب

دارم نشانه، از تازیانه

مظلوم برادرم، مظلوم حسین جان

 

بوی گل می رسد از سوی گلزار

برده هوش از سرم عطر گل یار

مظلوم حسینم، در شور و شینم

مظلوم برادرم، مظلوم حسین جان

موحد

/ 0 نظر / 28 بازدید