امام کاظم علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

سبط حبل المتین دلبند زهرا

در زندان از جفا غریب و تنها

موسی بن جعفر، لاله ی پرپر

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

حجّت هفتمین نور دو عینی

شهید زهر کین در کاظمینی

زهرای اطهر، گردیده مضطر

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

معصومه دخترم داد از جدایی

می سوزد جگرم بابا کجایی

جان گشته بر لب، خَلِّصنی یا رب

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

یا رب زندانی بی جرم و تقصیر

محزون و نالانم در کُند و زنجیر

از ظلم هارون، گشتم جگر خون

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

فرزند دلبندم رضا کجایی

بابا یکدم بیا وقت جدایی

بنگر حبیبم، بابا غریبم

آه و واویلتا، آه و واویلا

موحد

/ 0 نظر / 27 بازدید