امام باقر علیه السلام

سبک: هواتو کردم

امام باقر، دارم به یاد ماتمت شوری به سینه

عزیز زهرا، سینه زناتو ببر ای آقا مدینه

غریب مادر، دل شکسته ام برای تو غصه داره

شهادت تو مدینه خالیّه و زائری نداره

زندگیم ای گل زهرا فدای روضه های تو

ایشالا جون بدم آقا به پای روضه های تو

سیدی حضرت باقر

 

مسموم کینه، دل شکسته ات به غصه مبتلا بود

سوز و گدازت، به یاد خاطرات دشت کربلا بود

امام باقر، توی تموم کائنات ای نور دیده

مثل رقیه، قاتل تو شده همون سر بریده

دل غمدیده ام آقا داره مرثیه می خونه

سر قرآن و لب تشنه جداکردن غریبونه

سیدی حضرت باقر

امیر عباسی

/ 0 نظر / 4 بازدید