اربعین

موضوع : اربعین

سبک : شد شب سرنوشتم امشب

مداح : سید مهدی میرداماد

شاعر : محمد علی شهاب

رنج و بلا کشیده زینب       غمت به جان خریده زینب

همره باغی از بنفشه                به کربلا رسیده زینب

به ناله و آه          همسفرت رسیده زینب

به داغ جانکاه    به محضرت رسیده زینب2

خیز زجا برادرم عزیز زهرا حسین                  ببین شبیه مادرم عزیز زهرا حسین

وای3  ثارالله

ببین چگونه خواهر تو          گشته جدا ز پیکر تو

در این سفر به روی نیزه        قبله من بوده سر تو

خمیده قامت      ولی ببین چه سرفرازم

کُشته عدو را     خطبه­ی پر سوز و گدازم2

پیام خونِ نهضت تو را رسانده ام من    پرچم عشق تو به دوش جان کشانده ام من

وای3  ثارالله

دلبر آسمانی من                ای روح مهربانی من

ببین شده به رنگ و قامت    چو مادرم نشانی من

به قلب محزون       به کودکانت عاشقانه

به جسم پر خون     سپر شدم به تازیانه2

حالت شرم­من ببین به­رنگ صورت من    حال سه ساله را مپرس و بین خجالت من

وای3  ثارالله

کجاست میر لشگر تو         کجاست جای اکبر تو

به روی سینه تو جا داشت    کجاست قبر اصغر تو

ای همه غیرت       خیز ز جا مَحرمت آمد

به اوج غربت        پرچم درد و غمت آمد2

الا که بوریا کفن شد به تن خونی ات        برایت آورده ام این پیرهن خونی ات

/ 0 نظر / 6 بازدید