حضرت حر

سبک: الا ای همسفر

یقین دارم حسین نجاتم می دهی     برای عاشقی براتم می دهی

ز خود ای دلربا         نمی رانی مرا 2

حسین جانم حسین 3

 

کشیدی یا حسین مرا در بند خود    اسیرم کرده ای به یک لبخند خود

سیه پرونده ام            ز تو شرمنده ام 2

 

پشیمانم حسین قسم بر مادرت    خجالت می کشم ز روی خواهرت

به حق مادرت          مرانی از درت 2

/ 0 نظر / 4 بازدید