حضرت قاسم

سبک: روی دستم زنده بمون پسرم

روی دستم زنده بمون پسرم               پیکرت رو تا به حرم ببرم

تپش ضعیف قلبت داره بی صدا میشه

داره استخون سینه ات از بدن جدا میشه

مادرت داره میون خیمه ها فدا میشه

دم آخری غربت چشمات         مثل چشم برادرم شده

سر و دست و تموم پیکرت        مثل پهلوی مادرم شده

وای شاخه شمشاد حرم

وای پر شکسته کبوترم

وای یادگار برادرم

 

بی تو میمیرم گل پرپر من           تازه شد داغ علی اکبر من

نفسات پر از شراره است نیمه جون شده تنت

تا دیدن زره نداری همه با سنگ زدنت

به خدا شبیه قلبم پر خونه پیرهنت

رو لب و دهن تو وای من       جای بوسه ی سم مرکبه

دیگه وقت عزا گرفتنِ             عمو عباس و عمه زینبه

وای تشنه لب ناله ها زدی

وای رو خاکا دست و پا زدی

وای هی باباتو صدا زدی

/ 0 نظر / 4 بازدید