حضرت رقیه

سبک: از داغ تو لبریز اشک و آهم

من دختر سلطان عالمینم       رقیه آن سه ساله ی حسینم

باب من حسین است          شاه عالمین است

من که چنین به شور و شینم             محو تماشای حسینم

بابا حسین بابا حسین جان

 

کنج خرابه گشته ام در افغان            از بهر بابم آن شه شهیدان

ز هجران آن شاه           کنم ناله و آه

خون می چکد از دیدگانم          آتش زده بر جسم و جانم

بابا حسین بابا حسین جان

/ 0 نظر / 109 بازدید