امام کاظم علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

نور خدا شده در ظلمت اسیر

بر زخم پای او خون گِرید زنجیر

ارثش شهادت، شد همچو مادر

صلّی الله ُ علی موسی بن جعفر

 

زندان بان قاتل و ، زندان قتلگاه

یوسف اهل بیت ، محبوس در چاه

خلصنی یارب ، گوید مکرر

صلّی الله ُ علی موسی بن جعفر

 

زهرا بیا سوی ، زندان بغداد

فرزندت با دست ، بسته شد آزاد

تابوت اوشد ، از تخته ی در

صلّی الله ُ علی موسی بن جعفر

میثم مومنی نژاد

/ 0 نظر / 53 بازدید