حضرت رقیه

سبک : یا امام زمان شیعه ده احساسه باخ

نیمه شب دختری یاد پدر کرده بود

دیگر از زندگی صرف نظر کرده بود

دختر شاه دین          شد خرابه نشین           وای رقیه

سر بابا نشست به روی دامان او

خیره شد دخترش بر لب و دندان او

عاقبت دخترش            شد فدای سرش       وای رقیه

/ 0 نظر / 4 بازدید